Επικυρώθηκε και τυπικά, με ανάρτηση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου, με την οποία αποκτούν επιτέλους τη δυνατότητα παραγωγοί και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, να προχωρήσουν σε αδειοδοτήσεις εκσυγχρονιστικών η αναπτυξιακών παρεμβάσεων στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις τους και να αρθούν επιτέλους νομικά κωλύματα στη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτικά κρατικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Ειδικότερα, η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής, (Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ενέκρινε τη «Σημειακή Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δ.Ε Μουζακίου Δήμου Μουζακίου (ΦΕΚ 331 ΑΑΠ/2012)» με Απόφαση του Συντονιστή (Αρ. Πρωτ. 29994/25-5-2023) η οποία δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. (Αριθμ. Φύλλου 458/1-6-2023).

Με την έγκριση της εν λόγω σημειακής τροποποίησης, ενισχύονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιοχή αναφοράς και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Μουζακίου. Παράλληλα, παρέχονται επαρκείς απολύτως απαραίτητες διευκρινήσεις στους ενδιαφερόμενους αγρότες, κτηνοτρόφους και επιχειρηματίες, σχετικά με τη λειτουργία υφιστάμενων η μελλοντικών δραστηριοτήτων και την επέκτασή τους. Επίσης, η συγκεκριμένη τροποποίηση βοηθάει τις υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής να συνεχίζουν να λειτουργούν νόμιμα, ενώ διευκολύνει πλέον σε μεγάλο βαθμό την πιθανή έναρξη νέων επενδύσεων.